JULIA KRISTEVA

Exit

Julia Kristeva


 

По повод изявата на Юлия Кръстева в Аулата на СУ, 26.9.2014 г ...По повод изявата на Юлия Кръстева в Аулата на СУ, 26.9.2014 г ...

Julia Kristeva à l'université Saint-Clément d'Ohrid de Sofia

Юлия Кръстева в Аулата на Софийския университет, 26.9.2014 г

 

 

Nouvelles formes de la révolte (--> lire le texte en français)

 

НОВИ ФОРМИ НА БУНТА

 

 

Дами и господа, скъпи приятели,

Благодаря Ви, че сте тук, благодаря за вашия прием! Отправям признателността си на първо място към Френския институт и към посолството на Франция в София, които поеха на свои разноски това пътуване; и особено към Софийски университет „Свети Климент Охридски” и неговия ректор, професор Иван Илчев, както и към академичната общност, която организира с много грижа и внимание нашата среща, въпреки че академичната година още не е реално започнала. Благодаря специално на професор Миглена Николчина, с която от много години вече ме свързва едно силно философско съмишленичество, и без чието вярно приятелство и старание тази визита нямаше да се случи.

Вие имате пред себе си (както често обичам да казвам) жена от български произход, с френска националност, европейско гражданство, осиновена от Америка. Дължа ви признание: виждам този калейдоскоп или несигурна постройка, като избранничество, в библейския смисъл на термина, Berit (Habrit) – късмет и изпитание. Как е възможно това?

Моето хегелиано-марксистко образование, което подчиняваше личното на колективното, ме кара да кажа, че съм исторически продукт: Втората световна война, конференцията в Ялта, поделянето на континента ни на Източна и Западна Европа; мечтата на генерал дьо Гол, който вече виждаше Европа да се разпростира от Атлантическия океан до Урал и даваше докторантски стипендии на младите студенти от Изтока, говорещи френски; след това май 1968; падането на Берлинската стена; перестройката; гласността; пробуждането на Китай и възникващите нови световни сили; структурализма, постструктурализма; фройдизма; сблъсъкът на религиите; хипер-свързаността; финансово-икономико-политическо-обществено-метафизично-екзистенциалната криза... Ще спра дотук.

В това ускоряване на историята, което ми даде шанса да си създам своеобразно място, никога няма да забравя какво дължа на страната на моя произход, България: страна кръстопът, с бунтовен народ, която е моята родина.

Кръстопът: тъй като от самото начало това е било смес между прабългарските номадски племена, идващи от Централна Азия, и уседналите славянски племена на границата на Византия; от момента на своето зараждане българската нация се е ковала, като се е съизмервала с необятното гръцко и византийско наследство, като ги е поглъщала, като им се е съпротивлявала. Като кръстопът, нацията, от която произхождам, е следователно едно полифонично културно построение: културна тъкан, която се съзнава и ревностно желае да бъде такава, България е нация-азбука, България е нация-писменост. И тук, в тази сграда, искам да отдам почит, както го правя в последната си книга Трепетни нагони на времето (Pulsions du temps), на основателите на тази българска идентичност, споена от културата: на братята Кирил и Методий и на техните ученици, сред които е и Климент Охридски, чието име ни приема тук.

Нация kръстопът, но също и нация бунт: разказите за бунтовните подвизи на Ботев, Левски и Димитров са звучали край люлката на моето детство много повече, отколкото детските приказки, и още преди да открия басните на Лафонтен, поезията на Виктор Юго, мислите на Волтер-Дидро-Русо: най-напред при сестрите от ордена на свети Доминик, а после във френския Алианс, където родителите ми са имали чудесната идея да ме запишат.

Съзнавам, че това национално наследство може да се изроди до тесен и реваншистки национализъм. Но се опитвам да съхраня от този български дух онова, което родителите ми – и българското училище – са ми предали и което за мен е съзвучно с най-ценното в европейската култура: космополитизма. 

Je me voyage” – „Пътешествам в себе си; не само в света, но и в себе си”: такъв е девизът на моята героиня Стефани Дьолакур, която ме представя в един от романите ми, Убийство във Византия, който е и най-открит по отношение на българската ми съдба. 

Що се отнася до бунтуването, аз се опитвам да го практикувам в духа на френското Просвещение, като заемам също от немската философия и психоанализата на Зигмунд Фройд. Докато българската дума „бунт”, според някои тълкувания, ни възвежда вероятно към етимологическия корен на немското Bund, съюз, а според други е свързана с индо-европейския корен *bhou, изразяващ движение и сила, който е в основата също на „буря”, „бушувам” и „буен”; същата частица стои в основата и на латинското furia,  и на старогръцкото φύρω. Обаче  френската форма „révolte” напомня на латинския си произход и препраща към санскритския корен „...+vel”: разкриване, връщане назад, за да се отвори следходното, откровение, прераждане. 

Така че, като космополитна изследователка в кръстопътя на различни дисциплини, които подлагам на постоянно питане, аз нямам фиксирана идентичност. Дори съм убедена, че силата на нашата тъй крехка, тъй несигурна, тъй нападана Европа, е точно в това, че тук, в гръцко-юдейската и християнска европейска традиция и благодарение на освободителното скъсване с религиозния обскурантизъм, донесено от века на Просвещението, следователно в Европа и никъде другаде, идентичността вече не е култ, а е въпрос.

Аз твърдя, разбира се, че на нас ни е нужна идентичност: национална, полова, езикова, куртурна... Тъй като идентичността е универсален антидепресант: ако не знаете вече кой сте, вие се съмнявате в себе си, постепенно ставате нищо, вие ще се угнетите, вие ще се самоубиете. Но антидепресантите бързо се израждат в маниакална възбуда и отварят пътя към братоубийствени войни: днес това е по-видно от всякога под натиска на интегризмите.

Така че още в моята родна България (където прекарах двадесет и пет години от живота си и която в моето детско съзнание вече беше неразделна част от Европа), а още по-непоколебимо във Франция (където живея от 48 години), аз научих, че няма друг начин да се изживява живота на духа в тези мрачни времена (за които говори един от моите „женски гении”, Хана Арент), освен да се „постави голям въпросителен знак върху най-голямата сериозност” (за да цитирам известната фраза на Ницше). Ако трябваше да предам накратко полифонията на моето търсене (философия-семиология-психоанализа-роман), бих казала: вместо да се търси някаква „система”, да се поддържа „въпросителният знак  върху най-голямата сериозност”.

Предлагам ви да слушате в този смисъл и размишлението върху „Новите форми на бунта”, което предоставям на вашето внимание.

 

ИНТИМНО ПРЕЖИВЯВАНЕ

„Аз се бунтувам, следователно ние съществуваме” (Албер Камю). Или по-скоро: Аз се бунтувам, следователно ние сме на път да се осъществим. Става дума за един просветителен и дълговременен експеримент.

Много се говори за бунт в нашия глобализиран свят. Народни въстания, възмутена младеж, детронирани диктатори, президенти, изпуснали олигархическите си нерви, надежди и свободи, потиснати в затвори, карнавални процеси и кървави бани. При тази ситуация възниква един въпрос : ще успее ли бунтът, наричан в Мрежата „riot”, да събуди пресметливoто човечество в цифровата ера от хипер-свързания му сън? Или бунтуването е само хитрост на спектакъла, неободима му, за да продължи?

Поне от два века насам сложната и богата дума, която в началото е била думата „бунт” [revolte], [1] е придобила политическо значение. Днес под бунт [revolte] разбираме оспорване на вече установени норми, ценности, власт. От Френската революция насам „политическият бунт” е светската версия на най-живото съзнание, когато то се опитва да остане вярно на тревогите и свободите си; бунтът е нашата мистика, синоним на достойнство.

Ала нещо се е променило в резултат на всеобхватната криза, която преживяваме сега.

За пръв път в историята си даваме сметка, че не е достатъчно да заменим старите ценности с нови „решения”. Тъй като всяко решение (т. нар. „free-market, консумацията, сигурността, хипер-свързаността), което се превръща в „ценност“ и възнамерява да замести старите рецепти (било то благотворителността на религиите или класовата борба на марксистите), всяко решение застива на свой ред в – потенциално тоталитарни – догми и безизходици. Под натиска на техниката, диктата на образите и ускорението на информацията, забравяме, че човекът, тоест говорещото същество е истински живо само при условие, че има душевен живот. Но такъв живот съществува единствено когато човек постоянно поставя под въпрос своите норми и способности, собствената си полова, национална, езикова идентичност; желанията си, страданията си, своите любови и омрази. Не политическите апарати, а тъкмо разбунтуваните мъж и жена, в своето безпокойство на изследователи, са факторите, които усещат разочарованието от цивилизацията и търсят подходящ отговор. Срещнах неотдавна един ректор на университет в Аржентина, който ми каза, че иска да превърне младежите от бедстващите квартали не в „кадри”, нито в бунтовници, а в изследователи, които да търсят причините и механизмите на наркотиците, оръжейния трафик, проституцията в техните райони. Този човек беше защитил дисертация върху Майстер Екхарт, мистик от ХІІІ-ХІV век, който моли Бог да го освободи от Бог...

Накратко, този професор споделя моето убеждение : преди да вдигнеш революция в квартала, трябва да направиш революция в себе си. Чрез какви средства да задвижим тази промяна?

Те са множество. Като психоаналитичка, аз смятам, че психоанализата е очевидно едно от тези средства. Но също изкуството, преоткриването на различните религиозни преживявания от миналото, дори когато си атеист, са други такива средства.

За психоанализата темата „бунт” е особено важна: на кушетката целта при един пациент с душевно страдание е да си припомни миналото, да го проблематизира, да го постави под въпрос, за да се откъсне от него, да го надмогне. Психоанализата не е, както твърдят някои, метод, който позволява най-добре да се „приспособиш” към обществото. Тъкмо обратното: тя е средство да преоцениш миналото си, за да утвърдиш своеобразието му чрез онова,  което е най-оригинално в себе си, което разкрива най-присъщото за теб, и в този смисъл е революционно. Фройд е един от най-язвителните, най-разбунтуваните умове на своето време, и съвсем не е основател на някаква нова религия, както го обвиняват. По време на анализата прераждането на пациента винаги преминава през новите връзки, които той успява да създаде с другия. В този експеримент (expérience) се състои възможният бунт. Той не е непосредствено политически, а допринася за едно продължително и дълбоко етическо изменение.

 

  Бих дала за пример все още неизвестната работа на сирийската психоаналитичка Рафа Нашед, която защитих съвместно с други френски психоаналитици, защото беше вкарана в затвора поради това, че е водила психотерапия срещу страха. Тази жена се опитва да практикува психоанализа в една страна, където – както самата тя пише – не можеш да кажеш нито „не”, нито „аз”. Тя започва да превежда Фройд на арабски, като заменя обичайната реторика, която на този език изразява сексуалността в жертвени термини, с една любовна реторика, заета от големия мюсюлмански поет и мистик Манзур ал-Халадж (ІХ в.)! Истински бунт, според моето разбиране, който се връща към традиционните източници, съгласувайки най-взискателната модерност с културното разнообразие, с културната присъщност.

В последните години отдадох голямо значение на религиите. Дори се срещнах с папа Бенедикт ХVІ на междурелигиозната среща в Асизи през октомври 2011 г., където говорих от името на делегацията на невярващите. Как да се обясни това при една атеистична интелектуалка? 

Смятам, че е належащо да се прокарат мостове между светския и християнския хуманизъм, както и с другите религии. В този дух създадох с израелски психоаналитици интердисциплинарен форум върху религиите в Йерусалим. Не идва ли при нас културата-бунт от гръцкия философски диалог, но също и от равинските тълкувания на Библията, от ретроспективното християнско размишление, което е едно непрекъснато поставяне под въпрос? Някои от ученията на древните митове могат да ни бъдат от голяма помощ, ако съумеем да се върнем към тях, да ги дискутираме и разясняваме. Действително, нашето секуларно общество е попаднало в клопката на едно изключително счетоводителско ръководене на живота. То мисли все повече през „данни”, „цифри”, „стойности” и все по-малко през „въпроси”. Ще ви дам пример. Години наред търсих място да приютя своя син Давид с неговите неврологични трудности, да се уважава самостоятелността му и в същото време да се предпазва здравето му. Републиканските закони,  въпреки усилията в последно време, все още не осигуряват истински персонализиран съпровод на мъже и жени в особено положение. Открих такова място не някъде другаде, а в една католическа асоциация, наскоро създадена в духа на „Арката” на Жан Вание: там намерих една наистина необикновена всеотдайност и отваряне към другия в цялото му различие. [2] Още едно доказателство, че е неотложно хуманизмът да бъде утвърден наново, като се използва опитът на всички.

Трябва да се върнем към форми на бунта, които са радикални, защото са му присъщи. Тези форми ще гарантират независимостта на духа и творческите му способности; проблематизирането на ценностите и идентичностите; интимното преживяване  (expérience intérieure); новото поставяне под въпрос на приетото, на клишетата, на „езиковите елементи”. Чрез тези форми на бунт ще можем да се докоснем, под стереотипите и конвенциите, до неизречимите травми на нашата психика. Не за да ги увековечим, не за да балсамирам „моята депресия”,„моята перверзия” както прави известна литература, която се цени по медийния пазар,  но за да разглобя тези травми, да ги анализирам и преоценя. Така само мога да се преродя в нови връзки, в множествеността на връзките, които ще възникнат. Това е вярно за Запада и, по различен начин, за нововъзникващите страни, където освободителните подеми търсят ресурс в завръщането към духовните традиции, но попадат в клопката на обскурантизма. Под обскурантизъм разбирам триковете на технологията, а също и опиума на религиозните догми, които банализират съзнанието. Eдинствено бунтовният, непримирим, вътрешен опит може все още да ни спаси.

Споменах психоанализата. Само че бунтът, който се опитва да прероди анализантите и да изгради душевен живот в тях, не е чужд на онова, което всяка личност изпитва, когато се вслуша във „вътрешния си глас”, пресечен от сложни логики. От тях днес ще откроя само две движения, познати на всеки от вас: нуждата да вярваш и желанието да знаеш.

 

Нуждата да вярваш и желанието да знаеш [3]    

A.   Океанното чувство….

Две психични преживявания изправят аналитика пред нуждата да вярваш.

Първото препраща към онова, което Фройд в отговор на запитване на Ромен Ролан описва не без резерви като „океанно чувство” (в Цивилизацията и разочарованието от нея, 1929 [4] ). Фройд описва съкровеното единство между Аза и околния свят, усещано като абсолютна сигурност, пълно задоволяване, безкрайна защитеност, но също и като загуба на себе си, в която сме погълнати от околната среда, тя ни заобикаля и прегръща, тя ни обхваща (като контейнер) – и напомня преживяването на кърмачето, което още не е установило граници между своето Аз и майчиното тяло. Неоспоримо и несподелимо, дадено само на „някои”, чиято „регресия може да стигне достатъчно далеч” и все пак признато от Фройд като изначално преживавяне на Аза, това пред-езиково или над-езиково преживяване, доминирано от усещания, стои в основата на вярването. Вярването не в смисъла на предположение, а в силния смисъл на непоклатима сигурност, сетивна пълнота и неоспорима истина, която субектът изпитва като необичайно над-живяване, едновременно сетивно и ментално, и собствено казано – като екстатичен експеримент. Някои естетически творби, като например Пруст, в романа си По следите на изгубеното време, свидетелстват за това: Повествователят описва сънища без образи („сънят от втория апартамент ” [5] ), изтъкани от удоволствия и/или болки, за които „ние” „вярваме” (уточнява той), че са неназовими: сънища, които мобилизират крайната напрегнатост на петте сетива и които само една каскада от метафори може да се опита да „преведе”. Разказът за тези сънища може да бъде тълкуван като триумф над „ендогенния аутизъм” („autisme  endogène”), който живее в несъзнаваните глъбини на всеки от нас, според психоаналитичката  Франсис Тъстин. Дали писателят не успява да победи тези травми там, където аутистът се проваля?

B.   Второто логическо движение, присъщо на вярата, е „първичната идентификация с бащата от индивидуалната предистория” (Фройд, „Аз и То” (1923).

Да вземем Псалм 116: 10: „He’emanti ki adaber… הֶאֱמַנְתִּי כִּי אֲדַבֵּר”; „Вярвах дори когато казвах: силно съм съкрушен. Аз, който в своята необмисленост казвах: всеки човек е лъжа.” [6] Свети Павел в своето Второ писмо до Коринтяни, 4:13, подема като ехо гръцкия превод на Псалм 116: „Epistevsa dio elalissa… [7] ; на латински: „Credidi, propter locutus sum”, на български: „повярвах и затова говорих”; на френски: „J’ai cru et j’ai parlé”; на немски: „Ich glaube, darum rede ich”; на английски: „I believed, and therefore I have spoken”.

Тъй като псалмистът припомня, няколко реда преди това изказване, едно милосърдно вслушване от страна на Бог, любящия Друг, Третото лице, и като събирам различните тълкувания на еврейския термин „ки”: „и”, „затова”, „въпреки”, аз разбирам стиха така: „Тъй като Ти ми говори и ме изслуша, вярвам и говоря въпреки неназовимото.”

Контекстът на Псалма е следователно съвсем ясен: той свързва вярата („emuna, където се чува корена „amen”, вяра или вярване), която ръководи речевия акт, с конкретни твърдения, които понякога са подвеждащи и потискащи („силно съм съкрушен”, „хората лъжат” и т.н.). Вярата, ще рече: убеждението, че „има Друг, когото слушам и който ме слуша”, държи ключа – условието и дълбинния смисъл – на самия речеви акт, бил той и оплакване. Тъй като вярвам, говоря; не бих говорил, ако не вярвах; да вярвам в това, което казвам, и да постоянствам в казването, произтича от способността да вярвам в Другия, и съвсем не от екзистенциялния опит, който е силно разочароващ (съкрушение и лъжа). Но какво е „да вярвам”?

Латинското credo произхожда от санскритския корен, kredh-dh/srad-dhā, което обозначава акт на „доверяване” на бог, предполагащ възстановяване под формата на божестена услуга, оказана на вярващия; именно от този корен идва и секуларизирания финансов кредит: депозирам едно благо, като очаквам отплата (Емил Бенвенист детайлно е обяснил това развитие [8] ). Вярването е кредит: не е учудващо, че и двете днес са в криза...

Каква е връзката с Фройд?

Психоаналитичният експеримент на детето и на възрастния свидетелства, че съществува един ключов момент от развитието, при който infans (детето, което още не говори) се пренася или „проектира” във външно лице, с което се идентифицира: любящия баща. Първичната идентификация с „бащата от индивидуалната предистория” [9] , зора на символната тройност, която замества обаянието и ужаса от двойната взаимозависимост майка-и-дете. Това доверяващо се признание, предлагано ми от бащата, обичащ майката и обичан от нея, и към когото аз на свой ред се обръщам, променя ехолалията в езикови знаци, чийто смисъл бащата фиксира.

Знаци на обекти, но преди всичко знаци на моето ликуване и на моя ужас, думите на езика трансформират тревожността ми във „вярващо очакване”: gläubigen Erwartung [10] , пише Фройд. Бащиното любящо вслушване придава смисъл на онова, което без него би било неизречима травма: безименна прекомерност на удоволствия и болки. Само че не Азът конструира тази първична идентификация; нито пък ми я налага любящият баща. Съпричастието (Einfühlung) – това начало, тази нулева степен на ставането Едно с третия – е „пряко и непосредствено” като гръм или халюцинация. Това „единение” на мен-в-другия-който-е-трети се отпечатва в Аза и го основава... с посредничеството на сетивността и речта на майката, обичаща бащата – майка, на която аз все още принадлежа и от която все още съм неотделима. Аз не говоря без тази майчина опора, която представлява моето „вярващо очакване”, отправено към любящия баща от индивидуалната предистория: баща, който притежава „атрибутите на двамата родители”. Този баща, който  ме е предшествувал, който е трябвало да бъде там още преди Лай, преди известният „Едипов” баща да формулира своите забрани и закони.

Така се очертава един въображаем баща, който, като ме признава и обича през майка ми, ме кара да вярвам, че и аз мога да „вярвам”. Че мога да се идентифицирам с него – Фройд използва термина „вложение” („Besetzung ” на немски, „cathexis ” на английски). Да вярвам и/или да влагам в него не като обект на нужда и желание, а да влагам в представата, която той има за мен, и в неговите думи – в представата, която имам за него, и в моите думи. „Вярвах и говорих.”

Само на тази основа нуждата ми да вярвам, която е била задоволена по този начин и ако са ми били предложени оптималните условия за развиване на езика, ще може да се съчетае с друга способност, разяждаща и освобождаваща: желанието да зная.

Кой не знае ликуващия транс на детето, поставящо въпроси? Все още намиращо се на границата между плътта на света и царството на езика, то не спира да ни води към онази несъвместимост между имената и съществата. Тази празнота между имената и Битието, която вече не го ужасява, а го разсмива, тъй като вярва, че е възможно да назоваваш, да  караш да се назовава.

Юношата е вярващ

Детето-крал, което дреме в „детството” на всеки от нас, е според Фройд („Три студии върху теорията на сексуалността” (1905)) „изследовател в лаборатория”: с всичките си събудени сетива то се опитва да разбере откъде идват децата. Това неутолимо любопитство е тъй изкусително, че затъмнява характеристиките на юношата: точно защото няма юноша без нужда да вярва.

Юношата не е изследовател в лаборатория, той е вярващ. Всики ние сме юноши, когато изпитваме страстта по абсолюта. Фройд не се е занимавал с юноши, защото самият той е бил най-невярващият, най-нерелигиозният от всички хора, които някога са съществували. Да вярваш, в смисъла на [религиозна] вяра, предполага страст по една абсолютна връзка с обекта (т. нар. обектното отношение): вярата желае всичко, тя е потенциално интегристка, какъвто е и юношата. Адам и Ева, Ромео и Жулиета са неин емблематичен образ; всички ние сме юноши, когато сме влюбени.

Само че, тъй като нагоните и желанията ни са амбивалентни, садо-мазохистични, вярването, че Идеалният Обект съществува, е постоянно застрашено, когато не е напълно доведено до провал. Тогава страстта в търсене на идеален обект се обръща в наказание и самонаказание, които идват с цялата си свита: разочарование-депресия-самоубийство; или, в една по-регресивна и соматична форма, анорексичен синдром; дори, в съвременния политически контекст, тласъкът, унищожаващ мен-с-другия, който нарекох синдрома на камикадзе. Поради това, че юношата вярва в обектното отношение, той изпитва жестоко неговата невъзможност.

 

Вярване и нихилизъм: болестите на душата

 

Става ясно, че юношеството, структурирано от идеализацията, е все пак едно боледуване от идеалност: било от идеалността, която му липсва, било от идеалността, с която юношата разполага в определен контекст, но която не се приспособява към след-пубертетния нагон и към нуждата му да споделя с един абсолютно задоволяващ обект. Юношеската идеалност по необходимост винаги изисква и винаги е в криза: тя се бунтува срещу идеалните и невъзможни норми. Юношеското вярване съпътства неумолимо юношеския нихилизъм. Защо? Тъй като раят съществува (за несъзнаваното), но „той” или „тя” ме разочароват (в реалността), аз мога единствено да им се сърдя и да си отмъщавам: от което произтича престъпното поведение. Или: тъй като то (идеалното) съществува (в несъзнаваното), но „той” или „тя” ме разочароват или ми липсват, аз мога да се сърдя само на себе си и да отмъщавам на себе си, срещу тях: от което произтичат осакатяванията и саморазрушителното поведение.

Тези типове поведение са само обратната страна на боледуването от идеалност, което постоянства и им служи за опора, без да се оставя да бъде накърнено и още по-малко унищожено. Така токсикоманията унищожава съзнанието, но осъществява вярването в абсолюта на оргазмичната регресия в една халюцинаторна наслада. Анорексичните типове поведение прекъсват майчината линия и разкриват битката на младото момиче срещу женствеността, но в полза на едно свръхвложение на чистотата-и-твърдостта на тялото, което се стреми да се присъедини към фантазма за една духовност, която сама е абсолютна: чрез този фантазъм цялото тяло изчезва в едно Отвъд със силни бащини конотации. Вандализмът е друга екстремна форма, която превръща алчността за абсолютното задоволяване в унищожение на всичко онова, което се различава от това задоволяване, на всичко друго, а накрая и на самия себе си. Тъй като самата граница Аз/ друг, добро/ зло, е унищожена: не съществува никаква връзка, никакъв обект за тези „субекти” (които всъщност не са субекти), измъчвани от разпадането на всички връзки и от лишаването от обект.

Секуларизацията е единствената цивилизация, на която й липсват обредни практики и ритуали за юношите, каквито са съществували от праисторическо време и каквито съществуват в установените религии. Дали това боледуване от идеалност не се дължи на това, че сме отрекли нуждата от идеали?

Като споделя синдрома на боледуването от идеалност, характерен за юношата, психоаналитикът има шанс да преодолее съпротивите на юношота и да го поведе към един аналитичен процес, към който юношата изглежда невъзприемчив. Религиозната нужда, заменена през целия ХХ век от идеологическия ентусиазъм, е предлагала и винаги предлага да признае този синдром: ритуалите за инициация, за пост и въздържание, после изкуствата – романът във времето на възникването си през Ренесанса, всички тези форми разказват инициационните приключения на персонажи юноши.

Разбира се, юношеското недоволство тревожи модерното общество: дотам, че се отпускат сочни кредити за тържественото откриване например на „Дом на юношата”, където се  изграждат специфични форми на юношеска психиатрия след детската психиатрия. Само че светският морал се оказва ненадейно изненадан, щом младите ревностни католици тръбят и манифестират срещу „брака за всички” и „се осмеляват да се ангажират”, според думите на един от младите им „отчета”. Това напрегнато завръщане на религиозното чувство най-често възприема формата на „духовни бриколажи”, които хората, и по-често юношата, комбинират според вкусовете си и според момента, като заемат от интернет религиозни фрагменти оттук-оттам. Те заемат също и форми на отклонение от признатите религии (сектите) или на интегризъм (окуражаващи в името на идеала експлозия на смъртния нагон).

В този контекст юношеството може би е и шанс, ако може да го обмислим, за да придружаваме юношите в нуждата им да вярват, която се развива успоредно с невъзможността на това вярване. Така ще съумеем да разтълкуваме по-добре вариантите на това ново разочарование от заобикалящата ни цивилизация, които се изразяват в завръщането на „нуждата да вярваш”. А ние споделяме тази нужда чрез посредничеството на това вечно юношество, което живее в нас. –

Накрая, бих искала да обърна особено внимание на бунтовете, наричани „недоволството на предградията”, които се усещат особено силно в някои големи градове на Европа: Лондон, Париж, Марсилия... Не са ли те провал на френския модел на секуларизацията, на светското начало ? Става дума за по-сериозен проблем: ние се докосваме тук до едно психическо положение, което е логически и хронологически отвъд или преди сблъсъка на религиите.

Мисля, че престъпното поведение на „онеправданите тийнейджъри” всъщност разкрива една по-радикална фаза на нихилизма, фаза, която се развива под или преди „сблъсъка на религиите”. Това престъпно поведение този гангстеро-интегризъм, е по-сериозно, тъй като то улавя в по-голяма дълбочина двигателите на цивилизацията, като изразява унищожението на пред-религиозната „нужда да вярваш”, гаранция за душевния живот със и за другия, който днес се опитвам да изясня.

Юношеският гангстеро-интегризъм рязко изкара на бял свят факта, че вече и самото религиозно третиране на бунта се оказва злепоставено, недостатъчно да осигури райското стремление на този парадоксален вярващ, на този нихилистичен вярващ – по необходимост нихилистичен, поради това, че е патетично идеалистичен – какъвто е дезинтегрираният юноша, десоциализиран в безмилоснтата глобализирана миграция.

Психоанализата поема риска да застане от страната на тази дълбинна дезорганизация на личносттаразпадането на връзките в аза („аз” не съществувам”, „няма нищо освен един нагон за разпадане, готов на всичко”) и на връзката с другия – чак до лишаването от обект („другият няма нито смисъл, нито стойност”), където триумфира единствено смъртният нагон, злонамереността на злото. Ето че се сблъскваме по нов начин с понятието „радикално зло”.

Какво значи радикално зло? То се състои в това да се обяви – и да се осъществи – излишеството от човешки същества, което води до тяхното унищожаване, до тяхното осмъртяване (Кант, Арент).

Безпричинно ли е радикалното зло? Мистиката и литературата твърдят, че е безумно да се търсят причините на радикалното зло. Ние – политическият пакт – не можем да спрем дотук. С психоаналитичния опит не ми е достатъчно да се бунтувам. Аз търся

логиките на крайното зло

за да му направя по-точно тълкуването в преноса-контрапреноса. Ние откриваме, че след семейната дезинтеграция и общественото безсилие, определени хора – особено юношите – се поддават на боледуването от идеалност: неспособни да разграничат добро и зло, вътре и вън, субект и обект, те буквално експлоадират. От двата нагона, които живеят в нас, нагон на живота и нагон на смъртта, именно смъртният нагон поглъща душевния живот, който гасне в сляпа деструктивност и е в крайна сметка самоунищожителен. Нуждата да вярваш пропада в империята на разпадането на връзките и лишаването от връзка с обекта, придружени от едно безумно удоволствие или в празнотата на апатията.

Тук трябва да направим едно разграничение. Да, съществува, от една страна, зло, което е резултат от сблъсъка на ценности, който сблъсък сам е продукт на разнообразните и конкуриращи се либидинални интереси, които поддържат схващанията ни за доброто и злото. Религиозният човек и моралният човек са конституирани от тези схващания: повече или по-малко виновни и разбунтувани, те живеят от тях, загрижени са за тях и се надяват да ги изяснят, за да може евентуално да започнат да се разбират, вместо да се избиват.

Освен това зло обаче съществува едно друго, крайно зло, което помита смисъла на самото разграничение между добро и зло и по този начин унищожава възможността за достъп до съществуването на ближния и впоследствие на самия себе си. Тези гранични състояния (États limites, borderline states) не намират убежище нито само в болниците, нито само на кушетката, а се развиват в социополитически катастрофи, в отвращението [labjection], което предизвиква у нас унищожаването на човечността – на пълното унищожение: като при Холокоста (Шоа), организиран от нацистките лагери на смъртта, този ужас, който все още нашият разум не може напълно да обясни. Само че в днешния глобализиран свят нови форми на крайното зло се разпростират в тълпата на болните от идеалност.

И именно от тази диагностика произтича дързостта на психоаналитичния съпровод, който  се стреми да бъде много повече от някакъв „схватлив морализъм” (moralisme compréhensif) (Лакан). Този съпровод поставя аналитика на непоносим кръстопът, където това лишаване/набавяне на обект се извършва и застрашава  анализанта и аналитика, но където също може да се задейства едно реструктуриране (възраждане). Такъв е нашият облог, след откритието на смъртния нагон (Фройд) и на потенциалната злокачественост на боледуванията от идеалност, присъщи на психическия апарат. Тези болести на душата, които унищожават нуждата да вярваш и желанието да знаеш по такъв начин, че човешкото същество, неспособно да прави вложения и да установява връзки, лишено от „себе си” и от смисъла на другия, се скита в едно отсъствие на „свят”, в един не-свят, без каквото и да е „добро”, „зло” и „ценност”.

Възможно ли е да доведем аналитичното вслушване до тези граници на Homo Sapiens и все още да практикуваме психоанализа в тези условия?

Съвременното общество се намира пред едно историческо предизвикателство: способно ли е да се изправи пред тази криза на нуждата да вярваш и на желанието да знаеш, която похлупака на религията вече не може да овладее и която заплашва основата на връзката между хората? Тревожността, която смразява демокрациите в това време на ексцеси на фона на икономическата и социална криза, изразява несигурността ни пред този колосален залог. Способни ли сме да мобилизираме всички средства, полицейски, както и икономически, без да забравим средствата, които ни дава изследването на психиката, за да съпроводим с деликатността на необходимото вслушване, с адекватно образование и с подобаваща щедрост, това мъчително боледуване от идеалност, което ни връхлита и което изразяват юношите от добрите квартали, а още повече от зоните на безправните. Интерпретирана по този начин, „кризата на младите”, която зове Бог, и кризата на онези, които се поддават на злонамереността на злото, не може да не ни засяга. 

Опитах се да ви кажа как тази криза засяга мен. Дали не съм оптимистично, дори твърде оптимистично настроена? Бих се определила по-скоро като енергична песимистка, която оценява в мисълта единствено активния разум или по-скоро актуалността на разума. Питам  тогава: какво да се прави? Какво да направим ние? Подемам Ницше: „Да се постави голям въпросителен знак върху най-голямата сериозност”, [11] а значи и върху това, което се нарича Бог. За преоценка (Umwertung aller Werte) на ценностите, на страстите, на нуждите да вярваме и на желанията да знаем. Да не капитулираме пред злото, дори и пред крайното зло. Но да продължаваме търпеливо търсенето – не на някаква сигурност, не на някакво си утопично равновесие или система, а на онази крехка точка, която, френският математик и философ от 17 век, Блез Паскал описва като „вечно движение”: „Който е открил тайната да се наслаждава на доброто, без да се ядосва на противното му зло, ще е намерил точката. Това е вечното движение.” Ами ако бунтът, който ни липсва днес, е тъкмо тази „точка”, това „вечно движение” към „тайната да се наслаждаваме на доброто, без да се ядосваме на злото” ... Определено интимно преживяване...

 

Юлия Кръстева

 

(превод от френски: Дарин Тенев)

Софийски университет "Св. Климент Охридски", 26 септември 2014

[1] Така много старите форми *wel и *welu, указващи волево, занаятчийско действие, довело до назоваването на технически предмети за защита и покритие, са довели до „връщане” (retour), „разкриване” (décou-vrement), „кръгово движение на планетите”, италианското „volte-face”, „обема” и „тома” на една книга (volume), френския „водевил”, та чак до шведската автомобилна марка Волво.

[2] Написах книга размяна на писма с Жан Вание по този въпрос : „Техният поглед пронизва нашия мрак” (Leur regard perce nos ombres).

[3]  Виж Julia Kristeva, Cet incroyable besoin de croire, op. cit.,предговор, pp. 7-21.

[4] [Български превод: Зигмунд Фройд, Ерос и култура, София: Евразия-Абагар,1991. – бел. прев.]

[5] [В българския превод е предадено като „втори дом”. Виж Марсел Пруст, Содом и Гомор. Част втора, прев. Мария Георгиева, София: Панорама, 2003, с. 173 и следв. – бел. прев.]

[6] [В Синодалния превод тези стихове се намират в Псалм 115:1-2: „Повярвах и затова говорих: силно съм съкрушен. В моята необмисленост си казах всеки човек е лъжа.” – бел. прев.]

[7] Въпреки че знае и арамейски, и иврит, свети Павел цитира еврейската Библия по превода на т. нар. „Септуагинта”.

[8] Emile Benveniste, Vocabulaire des institutions indo-européennes, t. 1, Minuit, 1969, pp. 171-180.

[9] « Le Moi et le Ça » [1923], in Œuvres complètes, op. cit; виж също Julia Kristeva, Histoires d’amour, op. cit. [В българския превод: „бащата от предисторията на собствената личност”. Виж Зигмунд Фройд, „Аз и То”, В: Отвъд принципа на удоволствието, прев. Маргарита Дилова, София: Наука и изкуство, 1992, с. 174. – бел. прев.]

[10] Sigmund Freud, « De la psychothérapie » [1905], in Œuvres complètes, t. 6, tr. fr. Pierre Cotet, René Laine, 2006, pp. 45-58. [Зигмунд Фройд, „За психотерапията”, В: Съвети към лекаря, прев. Пламен Градинаров, София: Евразия, 1997, с. 28-38; понятието „вярващо очакване” се появява на с. 29. – бел. прев.]

[11] [Срв. Фридрих Ницше, „Веселата наука”, прев. Харитина Костова-Добрева, Съчинения в 6 тома, т. 3, София: Издателство „Захари Стоянов”, 2002, §382, с. 591; както и Фридрих Ницше, Ecce homo”, Съчинения в 6 тома, т. 6, София: Издателство „Захари Стоянов”, 2004, с. 326. – бел. прев.]

Julia Kristeva Sofia University 2014
Julia Kristeva à l'université Saint-Clément d'Ohrid de Sofia, Bulgarie

 

NOUVELLES FORMES DE LA REVOLTE

 

 

 

Mesdames et Messieurs, chers amis,

Merci de votre présence, merci de votre accueil. Ma reconnaissance s’adresse d’abord à  l’Institut français et à l’Ambassade de France à Sofia qui ont  pris en charge ce voyage, et tout particulièrement à l’Université Clément d’Ohrid, à son Président, Monsieur Ivan Ilchev, à sa  communauté académique qui ont organisé avec beaucoup de soin et d’attention notre rencontre, bien que l’année universitaire  n’a pas encore réellement commencée. Je remercie  très spécialement  Mme le Professeur Miglena Nikolchina, à laquelle me lie depuis plusieurs années déjà, une forte complicité  philosophique, et sans la fidèle amitié et la vigilance de laquelle, cette visite  n’aurait pas eu lieu.

 

Vous avez devant vous (j’aime à le dire souvent) une femme d’origine bulgare, de nationalité française, citoyenne  européenne, d’adoption américaine. Je vous dois un aveu : je vis  ce kaléidoscope, ou ce château de cartes, comme  une élection, au sens biblique du terme - une joie et une épreuve. Comment est-ce possible ?

 

Mon éducation hégélo-marxiste, qui subordonnait l'individuel au collectif -, me porte à dire que je suis un produit de l’histoire : la Deuxième guerre mondiale, la conférence de Yalta, le partage de notre continent en deux  Europe : de l’Est et de l’Ouest ;  le rêve du général de Gaulle qui voyait déjà  l’Europe s’étendre de l’Atlantique à l’Oural et donnait des bourses doctorales  aux jeunes étudiants  de l’Est parlant le français ; puis  mai 68 ; la chute du Mur de Berlin ; la perestroïka ; la glasnost, l’éveil de la Chine et des puissances émergentes ; le structuralisme ; le poststructuralisme ; le freudisme ; le heurt des religions ; l’hyper-connexion,  la crise financière-économique-politique-sociale-métaphysique-existentielle… Et j’en passe.

 Dans cette accélération de l’histoire où j’ai eu la chance de me faire une place singulière, je n’oublie jamais ce que je dois  à mon pays d’origine, la  Bulgarie : pays carrefour, peuple rebelle.

 

Carrefour : parce que d’emblée ce fut un mélange des  tribus nomades  bulgares venant d’Asie centrale avec les tribus slaves sédentarisées aux frontières de Byzance ; dès l’origine, la nation bulgare naissante s’est forgée en se mesurant à l’immense héritage grec et byzantin, en les absorbant, en leur résistant. Carrefour donc, ma nation d’origine est une construction culturelle polyphonique : un tissage culturel, conscient et fier de l’être, un alphabet, une écriture. Et je rends hommage, en ces lieux, comme je l’ai fait dans mon dernier livre Pulsions du temps, aux fondateurs de cette identité  bulgare soudée par la culture: aux frères Cyrille et Méthode et à leurs disciples  dont  Clément d'Ohrid dont le nom nous accueille ici.

 

Carrefour et aussi rébellion : ce sont les récits des exploits révoltés de Botev, Levski et Dimitrov qui ont bercé mon enfance plus encore que ne l’ont fait les contes de fées, et avant que je découvre  les fables de La Fontaine, les poésies de Victor Hugo, les pensées de Voltaire-Diderot-Rousseau : d’abord à la maternelle des dominicaines, puis à l’Alliance française où mes parents ont eu l’excellente idée de m’inscrire.

 

Je n’ignore pas que  cet héritage national ait pu se crisper en nationalisme étroit et revanchard. Mais j’essaie  de garder de cet esprit bulgare ce que mes parents – et l’école bulgare - m’ont transmis, et qui résonne  pour moi avec ce que la culture européenne a de plus précieux : le cosmopolitisme.

« Je me voyage » : telle est la devise de mon héroïne Stéphanie Delacour, qui me représente dans un  de mes romans, Meurtre à Byzance, le plus ouvert à mon destin bulgare. 

 

Quant à la rébellion, j’essaie de la pratiquer à la manière des Lumières françaises, en empruntant à la philosophie allemande et la psychanalyse de Sigmund Freud. Alors que le mot bulgare  « bunt » remonte à la racine étymologique… Alors que mot bulgare bunt "бунт", selon certaines interprétations, nous ramène à la racine étymologique du Bund allemand, - d'autres remontent plus loin et font dériver ce mot de la racine indo-européenne *bhou, qui exprime l'idée de « mouvement »,  de « force »,  qui est aussi à la base de « буря », (bourya) « tempête », « rafale », de « бушувам » (bouchouvam) « déferler », « enrager » et « буен » (bouen), « violent »; la même particule se trouve à la base du mot latin furia et du grec φύρω ; - le vocable français  « révolte » rappelle son origine latine et renvoie à la racine sanscrite *vel  : découvrement, retour en arrière pour ouvrir l’après, révélation, renaissance.

 

Cosmopolite et découvreuse, au croisement des disciplines et en les interrogeant, je n’ai pas d’identité fixe. Je suis même persuadée  que la force de notre Europe si fragile, si incertaine, si attaquée, - tient précisément  à ce  fait qu’ici, dans la tradition européenne grecque-juive et chrétienne, et par cette coupure libératrice avec l’obscurantisme religieux que fut le siècle des Lumières, en Europe donc, et nulle part ailleurs, l’identité n’est plus un culte, mais une interrogation.

 

Et je prétends  que, bien sûr, il nous faut une identité : nationale, sexuelle, linguistique, culturelle…Car l’identité est un antidépresseur universel : si vous ne savez plus qui vous êtes, vous n’êtes rien, vous vous déprimez, vous vous suicidez. Mais  les antidépresseurs dégénèrent vite en  excitations maniaques,  et ouvrent la voie aux guerres fratricides : on ne le voie que trop aujourd’hui sous la poussée des intégrismes.

 

J’ai appris donc, dès ma Bulgarie natale (où j’ai passé 25 ans de ma vie et qui était déjà dans mon esprit de petite fille une partie intégrante de l’Europe),  et plus fermement encore en France (où je vis depuis 48 ans) qu’il n’y a pas d’autre moyen de poursuivre la vie  de l’esprit dans ces sombres temps (dont parle une de mes « génies féminins », Hannah Arendt) que de mettre un « grand point d’interrogation à l’endroit du plus grand sérieux » (pour reprendre la célèbre phrase de Nietzche). Si je devais  donner une cohérence  à la polyphonie  de ma recherche (philosophie-sémiologie-psychanalyse- roman) ce serait  précisément cette formulation : pas de « système », maintenir « le point d’interrogation à l’endroit du plus  grand sérieux ».

 

Je vous invite  à entendre de cette manière aussi  la réflexion que je vous propose sur les « Nouvelles formes de révolte ».

 

UNE EXPÉRIENCE INTÉRIEURE

 

« Je me révolte, donc nous sommes » (Albert Camus). Ou plutôt : Je me révolte, donc nous sommes à venir. Une expérience lumineuse et de longue haleine.

On en parle beaucoup, dans notre monde globalisé. Soulèvements populaires, jeunesse indignée, dictateurs détrônés, présidents sortis de leurs gonds d'oligarques, espoirs et libertés réprimés en prisons, procès de carnaval et bains de sang. La révolte, dite « riot » sur le Web, serait-elle en train de réveiller l'humanité numérique de son rêve hyperconnecté ? Ou bien n’est-elle qu'une ruse du spectacle qui en redemande pour durer ?

 Depuis au moins deux siècles, le mot complexe et riche que fut initialement le mot « révolte [1] » a revêtu une signification politique. Nous entendons aujourd'hui par révolte une contestation des normes, des valeurs, des pouvoirs déjà établis. Depuis la Révolution française, la « révolte politique » est la version laïque de cette conscience vivante lorsqu'elle essaie de rester fidèle à ses angoisses et à ses libertés; la révolte est notre mystique, synonyme de dignité.

 

Mais quelque chose a changé depuis la crise endémique.

 

Pour la première fois dans l’histoire, nous nous apercevons qu’il ne suffit pas de remplacer les anciennes valeurs par des nouvelles.  Il n’y a pas de « solution » parce que toute solution  (le « free-market », la consommation, la sécurité, l’hyper-connexion), qui devient une « valeur » et prétend remplacer les anciens remèdes  (la charité, la lutte des classes), se fige à son tour en dogmes et impasses, potentiellement totalitaires.  Sous la pression de la technique, de l’image et de l’accélération de l’information,  nous oublions que l’être parlant est véritablement vivant  à condition d’avoir une vie psychique. Or celle-ci n’existe que si elle  est une perpétuelle remise en question de ses  normes et pouvoirs, de sa propre identité sexuelle, nationale, linguistique ; de ses désirs, de ses souffrances, de ses amours et de ses haines. C’est l’homme et la femme révoltés, dans leur inquiétude de chercheurs, qui sont en prise sur le malaise dans la civilisation, pas les appareils politiques. Je pense à ce président d’université en Argentine qui m’a dit vouloir transformer des jeunes des quartiers sinistrés….en chercheurs. Qu’ils fassent des recherches sur le pourquoi et le comment de la drogue, du trafic d’armes, de la prostitution dans leur zone. Cet homme avait fait sa thèse sur Maître Eckhart, un mystique du XIII-XIVe siècle qui demandait à Dieu de le laisser libre de Dieu… 

 

En somme, avant de faire la révolution dans la cité, il faut faire la révolution en soi-même. Par quels moyens doit-on opérer ce changement?

 

Ils sont multiples. En tant qu’analyste, je considère que la psychanalyse est évidemment l’un d’entre eux. Mais l’expérience artistique, la redécouverte des expériences religieuses du passé, même quand on est athée, en sont d’autres. Pour la psychanalyse, cela me semble particulièrement vrai : sur le divan, il s’agit, pour une personne  en souffrance psychique, de se remémorer le passé, de l’interroger, pour s’en détacher, le dépasser. La psychanalyse n’est pas, comme on le croit, une méthode qui permet de mieux « s’adapter » à la société. Au contraire. Elle est un moyen de réévaluer son passé  pour affirmer sa singularité dans ce qu’elle a de plus original, révélateur et en ce sens  révolutionnaire. Freud est un des esprits les plus incisifs, les plus révoltés de son temps, rien à voir avec le fondateur d’une nouvelle religion qu’on l’accuse d’être. Au fil de l’analyse, la renaissance du patient se traduit toujours par les nouveaux liens qu’il arrive à créer avec autrui. Là est la révolte possible. Elle n’est pas immédiatement politique, mais contribue à une mutation éthique de longue haleine et en profondeur. Ainsi, par exemple,  l’œuvre  encore invisible de cette psychanalyse syrienne, Rafah Nached que j’ai défendue avec d’autres psychanalystes français, car elle fut emprisonnée pour avoir mené des psychothérapies contre la peur. Essayant de pratiquer la psychanalyse dans un pays où l’on ne peut dire ni « non » ni « je »,  écrit-elle, cette femme a entrepris  de traduire Freud en arabe en changeant la rhétorique habituelle qui, dans cette langue, exprime la sexualité en  termes  sacrificiels, par une rhétorique amoureuse empruntée au grand poète musulman Mansour Al-Hallaj (IXe siècle) ! Une vraie révolte, telle que je l’entends, qui remonte aux sources traditionnelles et réconcilie la modernité la plus exigeante avec la diversité culturelle.

 

Je me suis  beaucoup intéressée aux religions ces dernières années. J’ai même rencontré le pape Benoît XVI à la rencontre inter-religieuse à Assise, octobre 2011, où j’ai parlé au nom de la délégation des non-croyants. Comment expliquer cela chez une intellectuelle athée?

 

J’estime qu’il est urgent d’établir des passerelles entre l’humanisme laïc et l’humanisme chrétien, ainsi qu’avec les autres religions. Dans cet esprit, j’ai créé avec des psychanalystes israéliens, un Forum interdisciplinaire sur les religions à Jérusalem. La culture-révolte ne nous vient-elle pas du dialogue philosophique grec, de l’interprétation rabbinique, du questionnement rétrospectif chrétien ? Certains des enseignements des anciens mythes peuvent nous être d’un grand apport, si nous savons les revisiter, les interpréter. En effet, notre société laïque est tombée dans le piège d’une gestion uniquement comptable de la vie. Elle réfléchit de plus en plus en terme de « données », de « chiffres », de « valeurs » et de moins en moins en termes de «questions ». Je vais vous donner un exemple. J’ai cherché pendant des années un lieu pour accueillir mon fils David, avec ses difficultés neurologiques, en respectant son autonomie tout en le protégeant. Les lois républicaines, avec et malgré les efforts récents, n’assurent pas encore un véritable accompagnement personnalisé des hommes et des femmes en situation de handicap.  Je ne l’ai découvert que dans une association catholique, nouvellement créée dans l’esprit de l’Arche de Jean Vanier : il régnait-là un engagement total, une ouverture à l’autre, dans toute sa différence, tout à fait extraordinaire. [2] Une preuve de plus qu’il est urgent de refonder l’humanisme, en croisant les expériences de tous.

 Il nous faut revenir à des formes radicales parce qu’intimes de la révolte, qui garantissent l’indépendance des esprits et la capacité créatives : le questionnement des valeurs et des identités, l’expérience intérieure, la remise en cause de l’acquis, des clichés, des « éléments de langage ». Pour toucher, sous les stéréotypes et les conventions,  jusqu’aux traumas indicibles. Pas pour les perpétuer, pas pour embaumer « ma dépression » ou « mon inceste » en les inoculant  à mes lecteurs ; mais pour les décomposer, analyser, réévaluer. Et  renaître dans de nouveaux liens, dans la pluralité des liens à venir. Ceci est vrai pour l’Occident et, d’une autre façon, pour les pays émergents où des sursauts libertaires  tentent de se ressourcer  dans le retour aux traditions spirituelles, mais se retrouvent piégés par l’obscurantisme.  Que ce soit l’emprise de la technologie ou celles des  dogmes religieux qui banalisent les consciences, seule l’expérience intérieure révoltée, intransigeante, peut encore nous sauver.

J’ai évoqué la psychanalyse. Mais la révolte en quête de renaissance, qui constitue la vie psychique des analysants, n’est pas étrangère à ce que toute personne éprouve lorsqu’elle est à l’écoute de son « for intérieur » traversé par des logiques complexes et dont je retiens aujourd’hui deux mouvements que chacun de vous connaît : le besoin de croire et le désir de savoir.

 

 Le besoin de croire et le désir de savoir [3]    

A.   Le sentiment océanique…

   Deux expériences psychiques confrontent le clinicien  au besoin de croire.

La première  renvoie à ce que Freud, répondant à la sollicitation de Romain Rolland, décrit non sans réticences », comme le « sentiment océanique » (Malaise dans la civilisation).  Il s’agirait de l’union intime du Moi et du monde environnant, ressentie comme une certitude absolue de satisfaction, de sécurité, aussi bien que de perte de soi au profit de ce qui nous entoure et nous contient, au profit d’un contenant, et qui renvoie au vécu du nourrisson n’ayant pas encore établi de frontières entre son Moi et le corps maternel. Indiscutable et impartageable, donné seulement à « quelques-uns » dont « la régression peut aller suffisamment loin », et cependant authentifié par Freud comme une expérience originelle du Moi, ce vécu pré-linguistique ou trans-linguistique, dominé par les sensations, serait au coeur de la croyance. La croyance, non pas au sens d’une supposition, mais au sens fort d’une certitude inébranlable, plénitude sensorielle et vérité ultime que le sujet éprouve comme une sur-vie exorbitante, indistinctement sensorielle et mentale, à proprement parler ek-statique. Certaines œuvres esthétiques en témoignent: j’ai pu le constater en particulier chez Proust. Le narrateur fait état de rêves sans images (« le rêve du second appartement »), tissés de plaisirs et/ou de douleurs que l’« on » « croit » (précise-t-il) innommables, qui mobilisent l’extrême intensité  des cinq sens et que seule une cascade de métaphores peut tenter de « traduire » : le récit de ces rêves se laisse interpréter comme un triomphe sur  l’autisme endogène qui habite le tréfonds inconscient de chacun, selon le psychanalyste Frances Tustin. L’écrivain serait-il celui qui réussit là où l’autiste échoue ?

 

 

B.    Le deuxième est l’”identification primaire avec le père de la préhistoire individuelle”

Prenons le Psaume 116 : 10 : « He’emanti ki adaberהֶאֱמַנְתִּי כִּי אֲדַבֵּר » ; « J’avais foi même quand je disais : « Je suis vraiment bien malheureux » (moi qui disais dans mon trouble) : « Tout homme est menteur ! ». Saint Paul, dans sa Seconde lettre aux Corinthiens, 4 : 13, reprend en écho la traduction en grec du Psaume 116 : « επιστευσα διο ελαλησα» [4] ; en latin : « Credidi, propter locutus sum » ; en français : «J’ai cru et j’ai parlé » ; en allemand : « Ich glaube, darum rede ich » ; en anglais : «I believed, and therefore I have spoken

 

Puisque le psalmiste évoque, quelques lignes avant cet énoncé, l’écoute miséricordieuse de Dieu, Autre aimant, et en rassemblant les diverses interprétations du terme hébreu « ki » : « et », « parce que », « malgré », j’entends le verset ainsi : «Puisque Tu me parles et m’écoutes, je crois et je parle malgré l’innommable.»

 

Le contexte du Psaume est donc très explicite : il associe la foi (« emuna », où l’on entend la racine « amen », foi ou croyance) qui commande l’acte de parler, à des propos précis, quelconques, et en l’occurrence déceptifs (« je suis malheureux », « les hommes mentent », etc.). La foi, c’est-à-dire : la certitude « il y a de l’Autre que j’écoute et qui m’écoute », détient la clé – la condition et le sens profond – de l’acte de parole lui-même, fût-il celui d’une plainte. Parce que je crois, je parle ; je ne parlerais pas si je ne croyais pas ; croire à ce que je dis, et persister à dire, découle de la capacité de croire en l’Autre, et nullement de l’expérience existentielle forcément décevante (malheur et mensonge). Mais qu’est-ce « croire » ?

 

Le credo latin remonte au sanscrit, kredh-dh/srad-dhā qui dénote un acte de « confiance » en un dieu, impliquant restitution sous forme de faveur divine accordée au fidèle ; c’est de cette racine que découle, laïcisé, le crédit financier : je dépose un bien en attendant récompense (Émile Benveniste a minutieusement argumenté ce développement [5] ). La croyance est un crédit : pas étonnant que les deux sont ensemble en crise aujourd’hui…

 

Quel rapport avec Freud ?

 

L’expérience psychanalytique de l’enfant et de l’adulte, témoigne d’un moment crucial du développement où l’infans (celui qui ne parle pas) se projette dans un tiers auquel il s’identifie : le père aimant. Identification primaire avec le « père de la préhistoire individuelle » [6] , aurore de la tiercéité symbolique qui remplace la fascination et l’horreur de l’interdépendance duelle mère-et-enfant : cette reconnaissance confiante que m’offre le père aimant la mère et aimé d’elle, et que je lui voue à mon tour, change mes balbutiements en signes linguistiques dont il fixe la valeur.

Signes des objets, mais signes surtout de mes jubilations et de mes terreurs, les mots du langage transforment mon angoisse en « attente croyante » : gläubigen Erwartung [7] , écrit Freud. L’écoute paternelle aimante donne sens à ce qui serait, sans cela, un indicible trauma : excès sans nom des plaisirs et des douleurs. Mais ce n’est pas moi qui construis cette identification primaire ; et ce n’est pas non plus le père aimant qui me l’impose. L’Einfühlung avec lui – ce degré zéro du devenir Un avec le tiers – est « directe et immédiate », telle une foudre ou une hallucination. C’est par l’intermédiaire de la sensibilité et du discours de la mère aimant le père – une mère à laquelle j’appartiens encore, dont je suis encore inséparable –, que cette « unification » de moi-dans-l’autre-qui-est-un-tiers s’imprime en moi et me fonde. Je ne parle pas sans cet étayage qu’est mon « attente croyante », adressée au père aimant de la préhistoire individuelle : qui possède les « attributs des deux parents ». Ce père qui était déjà là, qui devait être là avant que Laïos ne fût, avant que le désormais célèbre père dit « œdipien » ne vienne formuler ses interdits et ses lois.

 

Un père imaginaire se profile ainsi qui, en me reconnaissant et en m’aimant à travers ma mère, me fait croire que je peux « croire ». Que je peux m’identifier à lui – Freud utilise même le terme « investissement » (« Besetzung » en allemand, « cathexis » en anglais). Croire et/ou investir, non pas en lui en tant qu’« objet » de besoin ou de désir, mais en la représentation qu’il a de moi et en ses mots – en la représentation que je me fais de lui et en mes mots. « J’ai cru, et j’ai parlé. »

 

Sur ce seul fondement, mon besoin de croire ainsi satisfait et m’offrant les conditions optimales de développer le langage, pourra s’accompagner d’une autre capacité, corrosive et libératrice : le désir de savoir.

 

Qui ne connaît la transe jubilatoire de l’enfant posant des questions ? Encore installé sur la frontière entre la chair du monde et le royaume du langage, il ne cesse de nous ramener à cette inconsistance des noms et des êtres, de l’Être, qui ne le terrorise plus mais le fait rire, parce qu’il croit qu’il est possible de nommer, de faire nommer.

 

L'adolescent est un croyant

L'enfant-roi qui sommeille dans « l'infantile » de chacun de nous,  serait selon  Freud (Trois essais sur la théorie de la sexualité (1905) un “chercheur en laboratoire”: avec tous ses sens éveillés, il cherche à découvrir d’où viennent les enfants. Cette curiosité insatiable est si séduisante qu'elle a fini par occulter les caractéristiques de l'adolescent: précisément parce qu'il n'y a pas d'adolescent sans besoin de croire.

 

L'adolescent n'est pas un chercheur en laboratoire, c'est un croyant. Nous sommes tous des adolescents quand nous sommes des passionnés de l'absolu. Freud ne s'est pas occupé des adolescents parce qu'il était lui-même le plus incroyant, le plus irréligieux des humains qui n’aient jamais existé. Croire, au sens de la foi implique une passion pour la relation d'objet : la foi veut tout, elle est potentiellement intégriste, comme l'est l'adolescent. Adam et Ève, Roméo et Juliette en sont le blason; nous sommes tous des adolescents quand nous sommes amoureux.

 

Cependant, puisque nos pulsions et désirs étant ambivalents, sado-masochiques, cette croyance que l'Objet Idéal existe est continûment menacée, quand elle n'est pas mise en échec. Alors, la passion en quête d'objet s'inverse en punition et autopunition. Avec leur cortège, qui accompagne l'adolescence passionnée : la déception-dépression-suicide ; quand ce n'est pas, sous une forme plus régressive et somatique, le syndrome anorectique ; voire, dans un contexte politique adéquat, la poussée destructrice de soi-avec-1'autre, j'ai nommé le syndrome du kamikaze. Parce que l'adolescent croit à la relation d'objet, il en éprouve cruellement l'impossibilité.

 

Croyance et nihilisme : les maladies de l'âme

On comprend que, structurée par l'idéalisation, l'adolescence soit cependant une maladie de l'idéalité :  soit l'idéalité lui manque, soit celle dont il dispose dans un contexte donné ne s'adapte pas à la pulsion post-pubertaire, et à son besoin de partage avec un objet absolument satisfaisant. Toujours est-il que l'idéalité adolescente est nécessairement exigeante et en crise: elle se révolte contre les normes idéales et impossibles. La croyance adolescente côtoie inexorablement le nihilisme adolescent. Pourquoi ? Puisque le paradis existe (pour l'inconscient), mais « il » ou « elle » me déçoivent (dans la réalité), je ne peux que « leur » en vouloir et me venger : la délinquance s'en suit. Ou bien : puisque ça existe (dans l'inconscient), mais « il » ou « elle » me déçoivent ou me manquent, je ne peux que m'en vouloir et me venger sur moi-même contre eux : les mutilations et les attitudes autodestructrices s'ensuivent.

 

Ces conduites ne sont que l'envers de la maladie d'idéalité qui persiste et les étaye, sans se laisser entamer et encore moins abolir. Ainsi, la toxicomanie abolit la conscience mais réalise la croyance en l'absolu de la régression orgasmique dans une jouissance hallucinatoire. Les conduites anorectiques rompent la lignée maternelle et révèlent le combat de la jeune fille contre la féminité, mais c'est au profit d'un surinvestissement de la pureté-et-dureté du corps, qui tend à rejoindre le fantasme d'une spiritualité, elle aussi absolue : par ce fantasme, le corps tout entier disparaît dans un Au-delà à forte connotation paternelle. Le vandalisme en est une autre forme extrême qui retourne l’avidité de satisfaction absolue en destruction de tout ce qui n’est pas cette satisfaction, de tout autre, et de moi –même pour finir, puisque la frontière entre moi/autre, bien/mal elle-même est détruite: aucun lien, aucun objet pour ces “sujets” qui n’en sont pas, en proie à la déliaison et à la désobjectalisation.

 

La sécularisation est la seule civilisation qui manque de rites d’initiation pour les adolescents qui ont existé depuis pré-histoire et existent dans les religions constituées. Serait-ce parce que nous dénions ce besoin d’idéalité, cette maladie d’idéalité?

 

En partageant le syndrome d'idéalité spécifique à l'adolescent, le psychanalyste a une chance de lever les résistances et d'amener l'adolescent à un processus analytique auquel l'adolescence se montre rétive. Le besoin religieux, relayé tout au long du XXe siècle par l'enthousiasme idéologique, se proposait et se propose toujours d'authentifier le syndrome d'idéalité: rites d’initiation, jeûnes et mortifications, puis les arts- le roman à ses origines à la Renaissance  relate les aventures initiatiques de personnages adolescents.

Bien sûr, le malaise adolescent  inquiète la société moderne : au point de dégager de juteux crédits pour inaugurer en grandes pompes telle « Maison de l'adolescent » où l’on affirme la psychiatrie de l’adolescent après la pédo-psychiatrie. Mais la morale laïque semble prise au dépourvu lorsque les jeunes catholiques et fiers de l’être   tweetent et manifestent  contre le “mariage pour tous”, et  “osent s’engager », selon les mots d’un des leurs jeunes « padres ». Cet intense  retour du religieux prend le plus  souvent des « bricolages spirituels » qu’on se fabrique selon ses goûts et le moment,  en empruntant sur Internet des fragments religieux de ci-de là ; mais aussi des formes abâtardies (les sectes), ou intégristes (encourageant au nom de l'idéal une explosion de la pulsion de mort).

 

Dans ce contexte, l'adolescence est peut-être aussi une chance, si nous pouvons la penser pour mieux accompagner les adolescents dans leur besoin de croire, que double l'impossibilité de cette croyance. Nous serions ainsi à même de mieux interpréter les variantes de ce nouveau malaise dans la civilisation qui nous entoure, et qui s'expriment dans les retours du « besoin de croire ». Et que nous partageons, par le truchement de cette adolescence perpétuelle qui nous habite. —

Pour finir, je voudrais insister sur ces révoltes qu’on appelle les “malaises des banlieues”, qu’on ressent tout particulièrement à Marseille,  mais aussi ailleurs. N'est-ce pas un échec du modèle français de la sécularisation, de la laïcité ? Il s’agit d’un phénomène plus grave: nous sommes en dessous des heurts des religions.

Je pense que la délinquance des « ados défavorisés » révèle en effet une phase plus radicale du nihilisme, une phase qui s’annonce en dessous du « heurt de religions ». Cette délinquance est plus grave, parce qu'elle saisit plus en profondeur les ressorts de la civilisation, mettant en évidence la destruction ce “besoin de croire” pré-religieux, constitutif de la vie psychique avec et pour autrui, que j’essaie d’éclairer aujourd’hui. 

Le gangstéro-intégrisme adolescent fait brusquement apparaître que désormais le traitement religieux de la révolte se trouve lui-même déconsidéré, insuffisant à assurer l'aspiration paradisiaque de ce croyant paradoxal, de ce croyant nihiliste, forcément nihiliste, parce que pathétiquement idéaliste, qu'est l'adolescent désintégré, désocialisé dans l'impitoyable migration mondialisée.

 

La psychanalyse s’aventure du côté de cette désorganisation profonde de la personne- la déliaison (“je” n’existe pas”, “rien qu’une pulsion de déliaison prête à tout”) et du lien à l’autre- jusqu’à  la désobjectalisation (“l’autre n’a ni sens ni valeur”), où seul triomphe la pulsion de mort, la malignité du mal. Nous voilà confrontés d’une nouvelle façon au « mal radical ».

Qu’est-ce que le mal radical? Il consiste à déclarer - et à réaliser -  la superfluité des êtres humains: leur mise à mort (Kant, Arendt).

Le mal radical est-il est sans pourquoi? La mystique et la littérature le disent,  à leur façon  aussi. Nous- le pacte politique- ne pouvons pas en rester là. Avec l’expérience psychanalytique, je ne me contente pas de me révolter. Je  cherche

 

 les logiques du mal  extrême

pour affiner  l’interprétation  dans le transfert-contretransfert. Nous découvrons que suite à des désintégrations familiales et défaillances sociales, certaines personnes- notamment des adolescents- succombent à la maladie d’idéalité: ils explosent littéralement, incapables de distinguer le bien et le mal, le dedans et le dehors, le sujet et l’objet. Des deux pulsions qui nous habitent, celle de vie et celle de mort, c’est la pulsion de mort qui résorbe la vie psychique, qui sombre dans la destructivité aveugle et finalement auto-destructrice. Le besoin de croire s’effondre dans l’empire de la déliaison  et la désobjectalisation, accompagnés d’un plaisir insensé ou dans le vide de l’apathie.

 

Il nous faut ici faire une distinction.  Oui, il existe, d’une part,  un mal qui résulte des heurts  entre valeurs, elles-mêmes résultant  des intérêts libidinaux divergents ou concurrents, et qui sous-tendent nos conceptions du bien et du mal. L’Homme religieux et l’Homme moral  s'en sont constitués : plus ou moins coupables et révoltés, ils en vivent, s’en préoccupent et espèrent les élucider pour éventuellement s’entendre au lieu de s’entretuer.  

 À côté de ce mal,  il en existe un autre, le mal extrême,  qui balaie  le sens de la distinction elle-même entre bien et mal, et de ce fait détruit la possibilité  d’accéder à l’existence d’autrui au sens de soi-même.  Ces états limites ne se réfugient pas  dans les  hôpitaux ni sur les divans, mais déferlent dans les catastrophes sociopolitiques, dans l’abjection de l’extermination – telle la Shoah, cette horreur qui défie l’explication et la raison. Mais des nouvelles formes de mal extrême se répandent aujourd’hui dans le monde globalisé, dans la foulée des maladies d’idéalité.

 

 Et c’est de ce diagnostic que découle l’audace de l’accompagnement psychanalytique qui veut être bien plus qu’un “moralisme compréhensif”.   Cet accompagnement place  l’analyste au croisement insoutenable  où cette désobjectalisation-objectalusation s’exerce et menace, mais aussi peut amorcer une restructuration. Tel est notre pari, après la découverte de la pulsion de mort (Freud) et de la malignité potentielle de l’appareil psychique qui réside dans les maladies d’idéalités. Ces maladies de l’âme qui abolissent le besoin de croire et le désir de savoir de telle sorte que l’être humain, incapable d’investir et d’établir des liens , dépossédé de “soi » et dépourvu du sens de l’autre, erre dans une absence de “monde”, dans un non-monde, sans “bien” ni “mal” ni “valeur” quelconque.

 

  Est-ce possible de pousser l’écoute analytique jusqu’à ces frontières de l’Homo Sapiens, et de pratiquer encore la psychanalyse dans ces conditions ?

La République se trouve devant un défi historique : est-elle capable d'affronter cette crise du besoin de croire et du désir de savoir que le couvercle de la religion ne retient plus, et qui touche au fondement du lien entre les humains ? L'angoisse qui fige le pays en ces temps de débordements sur fond de crise économique et sociale, exprime notre incertitude devant cet enjeu colossal. Sommes-nous capables de mobiliser tous les moyens, policiers comme économiques, sans oublier ceux que nous donne la connaissance des âmes, pour accompagner avec la délicatesse de l'écoute nécessaire, avec une éducation adaptée et avec la générosité qui s'impose, cette poignante maladie d'idéalité qui déferle sur nous et qu'expriment les adolescents des beaux quartiers et plus encore dans les zones de non-droit ? Ainsi interprétée, la « crise des jeunes » qui en appelle à Dieu, et de ceux en proie à la malignité du mal, ne peut pas ne pas nous concerner.

 

J'ai essayé de vous dire comment elle me concerne. Suis-je optimiste, trop optimiste? Je me définirai plutôt comme une pessimiste énergique qui n'apprécie dans la pensée que l'intelligence active, ou l'actualité de l'intelligence. Donc je demande: que fait-on ? Que faisons-nous? Je reprends Nietzsche : « Poser un grand point d’interrogation à l’endroit du plus grand sérieux », donc à l’endroit de Dieu. Pour « transvaluer »  (Umwertung aller werte) les valeurs, les passions, les besoins de croire et les désirs de savoir. Ne pas démissionner devant le mal, ni même devant le mal extrême. Mais poursuivre patiemment la recherche – certainement pas d’on ne sait quel équilibre utopique, mais de ce point fragile que Pascal définit comme un “mouvement perpétuel”, en écrivant: “Qui a trouvé  le secret de se réjouir du bien sans se fâcher du mal contraire aurait trouvé le point. C’est le mouvement perpétuel”.  Et si la révolte qui nous manque aujourd’hui était précisément ce “point”, ce “mouvement perpétuel”, vers le “secret de se réjouir du bien sans se fâcher du mal”… Une certaine expérience intérieure…

 

Julia Kristeva

 [1] Ainsi, les très anciennes formes *wel et *welu in­diquant un acte volontaire, artisanal,  aboutissant à la dénomination d'objets techniques de protection et d'enveloppe, ont donné les sens de « retour », « décou-vrement », « mouvement circulaire des planètes », la « volte-face » italienne, le « volume » d'un livre, le « vaudeville » français et jusqu'à la « Volvo » roulante des Suédois.

[2] J'ai écrit un livre, Leur regard perce nos ombres, un échange de lettres avec Jean Vanier sur cette question.

 

[3]  Cf. Julia Kristeva, Cet incroyable besoin de croire,  préface, pp. 7-21.

[4] Bien que connaissant l’araméen et l’hébreux, Paul de Tarse cite la Bible hébraïque dans la traduction dite des « Septante ».

[5] Emile Benveniste, Vocabulaire des institutions indo-européennes, t. 1, Minuit, 1969, pp. 171-180.

[6] « Le Moi et le Ça » [1923], in Œuvres complètes, op. cit. ; cf. aussi Julia Kristeva, Histoires d’amour, op. cit.

[7] Sigmund Freud, « De la psychothérapie » [1905], in Œuvres complètes, t. 6, tr. fr. Pierre Cotet, René Laine, 2006, pp. 45-58.

 

JK

Julia Kristeva à l'université Saint-Clément d'Ohrid de Sofia, Bulgarie

Julia Kristeva à l'université Saint-Clément d'Ohrid de Sofia

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

26 септември 2014


 

Julia Kristeva dans l'émission d'Iskra Angelova "Oiseaux de Nuit" 19.10. 2014

Юлия Кръстева в предаването "Нощни птици" на Искра Ангелова


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Images de la visite de Julia Kristeva à Sofia


 

 

 

 

Julia Kristeva Sofia 2014

 

 

Julia Kristeva Sofia University 2014

 

 

Юлия Кръстева в София

 

 

 

JK

 

Kultura 17 oct 2014 Около "Нови форми на бунта" : Човекът е въпрос

Култура, 17 октомври 2014

 

 

 

ПИРОН Брой 10: Юлия Кръстева. Форма и смисъл на бунта

 

 

 

Юлия Кръстева Julia Kristeva

 

 

Patriarch Neophyte-of-BulgariaLe Patriarche Néophyte de Bulgarie

Cliquer sur le Player pour écouter :

 

 


twitter rss